Opslag

I dette forløb skal eleverne sammen med en elektriker arbejde med elektriske kredsløb, og vedvarende energi.

Forløbet berører fagene: Fysik/Kemi, Matematik, Geografi og Uddannelse og Job. Derudover bliver emnerne Vedvarende energi og FN’s verdensmål.

Som forberedelse til besøget af en elektriker arbejdes der i klassen med Ohms lov, vedvarende energi, elektriske kredsløb og betjening af et multimeter.

I forbindelse med at klassen får besøg af en elektriker, får eleverne udleveret en solcelle der kan yde 10w, en batteri inverter, et 12v batteri, nogle LED strips og et multimeter.

Elektrikeren gennemgår de kredsløb som eleverne skal arbejde med. Elektrikeren gennemgår hvordan et elektrisk kredsløb skal forbindes korrekt, så man undgår at få stød. Når eleverne arbejder med de udleverede materialer vil elektrikeren forblive i klassen, og yde hjælp og svarer på spørgsmål fra de elever der ønsker det.

Efterfølgende skal eleverne besøge en solcellefarm. Der skal eleverne måle vinklingen af solcellerne, tælle antallet af solceller pr sektion og det samlede antal af solceller. Tilbage på skolen arbejder eleverne med de data som de har indsamlet, hvor de blandt andet beregner den samlede effekt, og hvor mange husstande solcellefarmen leverer strøm til.

Læs mere om forløbet på Kulsbjerg Skole HER

Tidsforbrug

  • Forberedende undervisning: 4 timer
  • Besøg af elektriker og arbejde med kredsløb: 2½ time
  • Besøg på solcellefarm: 2 timer + transport
  • Arbejde med indsamlede data: 2 timer

Pris: Gratis materialer udlånes af erhvervsplaymakerprojektet.